Het bestuur

Bestuur en commissies

 

Het bestuur bestaat momenteel uit acht leden.        
Naast hun functie binnen het bestuur, staat tussen haakjes voor welke activiteit(en) 
het bestuurslid verantwoordelijk is.       
             
Voorzitter Merel van Zuijen   06 -37005023  
           
             
Secretaris Mirjam de Winter   06-34321519  
    dagje uit, knutselclub, zomeravondfeest,     
    worskhop groep 4tm8      
             
Penningmeester Alisha Hoogsteder   06 - 47876767  
    ledenadministratie, zweefbrief      
             
overige leden Monique Visser   06 -17705070  
    kleutermiddag, Pasen, Halloween    
             
    Jim Hagen   06-28418051  
    bingo, spokentocht, verhuur, darten,     
    klusteam/berging      
             
    Alex Sprong      
    klusteam        
             
    Carolien Scheermeijer   06-10071565  
    beheerder gebouw inclusief horeca, musical,   
    pr, bardiensten, avondvierdaagse,     
    pasen, kamp,zomeravondfeest    
             
    Martha Verhoef   06-22011879  
    inkoop, toezicht speeltuin, spellenmiddag,   
    sinterklaasfeest      
             

 

 

Voor de meeste activiteiten is er binnen de vereniging een commissie. Deze commissies bestaan uit een aantal vrijwilligers met daarbij één of meerdere bestuursleden.