Algemeen

Een stukje geschiedenis

Begin 1959 hebben enkele bewoners in de wijk Kraaihoek het initiatief genomen om speeltuinvereniging De Zonnebloem op te richten. Op 11 september 1959 is de vereniging officieel opgericht.

Sinds 1996 beschikken wij over een nieuwe stenen accommodatie. Waar voorheen het clubgebouw gevestigd was aan de Zonnebloemstraat, staat ons gebouw nu aan de Lisbloemstraat.

Momenteel zijn ruim 310 gezinnen lid van onze vereniging. Daarnaast hebben wij vele vrijwilligers die zich inzetten voor diverse activiteiten.

Doelstelling

In de statuten van de vereniging staat dat “de vereniging zich ten doel stelt de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen”.

De Speeltuin

Speeltuinvereniging De Zonnebloem beschikt al jaren over de grootste speeltuin in Papendrecht. De speeltuin wordt ieder jaar op Koningsdag geopend met spelletjes voor alle kinderen in Papendrecht. De speeltuin is vanaf dat moment tot eind september dagelijks geopend. Onze leden kunnen hier gratis spelen terwijl niet-leden tegen een kleine vergoeding van de speeltoestellen gebruik kunnen maken. De toestellen in de speeltuin worden jaarlijks gekeurd. Hiervan wordt ook per toestel een rapport opgesteld. 

Toegankelijkheid

Bij het ontwerp van het huidige clubgebouw is rekening gehouden met mindervaliden. Zo beschikken wij over een aangepast toilet en zijn de deuren breed genoeg voor rolstoelgebruikers. Ook in de speeltuin kunnen mindervalide kinderen volop spelen.

Een aantal speeltoestellen is zo ontworpen dat alle kinderen, mindervalide of niet, zich hierop kunnen uitleven.

Clubgebouw

Ons stenen clubgebouw beschikt over twee toiletgroepen, een mindervalidetoilet, een bar, een snoephok, diverse opslagruimten en een grote zaal. Daarnaast staat er sinds 2000 een stenen berging waar wij ons materiaal opslaan.

Rookvrij gebouw

Met ingang van 1 juli 2008 is ons gebouw rookvrij. Dit bekent dat er niet meer gerookt mag worden binnen.

Horeca

Onze vereniging heeft een volledige horecavergunning. Vanuit het bestuur zijn er twee beheerders die samen met de medewerkers van de barcommissie zorgen voor het beheer van de bar. Het barregelement is aanwezig in het clubgebouw.